Phần mềm quản lý trường học

Tin tức về hóa đơn điện tử

QLTH.VN đáp ứng tốt việc thu học phí bằng phương thức...

https://www.youtube.com/watch?v=5tasDyveftE https://vimeo.com/362239974

HOT!!! Quy trình thu học phí không dùng tiền mặt bằng...

https://www.youtube.com/watch?v=5tasDyveftE&feature=youtu.be https://vimeo.com/362239974

QLTH.VN đáp ứng tốt nghiệp vụ xuất khẩu dữ liệu để...

Để đáp ứng công văn số 1527/BGDĐT-CNTT về việc triển khai thu thập dữ liệu cho CSDL toàn ngành về GDĐT nhằm quản lý, thống nhất, đồng bộ thông tin giáo dục toàn ngành thì phần mềm QLTH.VN đã đáp ứng nghiệp vụ xuất khẩu dữ liệu để cung cấp các thông tin đối với các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.