Phần mềm quản lý trường học

Tin tức về hóa đơn điện tử

QLTH.VN đáp ứng tốt nghiệp vụ xuất khẩu dữ liệu để...

Để đáp ứng công văn số 1527/BGDĐT-CNTT về việc triển khai thu thập dữ liệu cho CSDL toàn ngành về GDĐT nhằm quản lý, thống nhất, đồng bộ thông tin giáo dục toàn ngành thì phần mềm QLTH.VN đã đáp ứng nghiệp vụ xuất khẩu dữ liệu để cung cấp các thông tin đối với các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.

HOT!!!! Kinh doanh HCSN nên biết được quy trình thu học...

Theo nghị quyết 02 của Chính phủ ban hành ngày 01/01/2019 yêu cầu 100% đơn vị trường học ở khu vực đô thị phải thu học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt. Đáp ứng nghị quyết đó, phần mềm QLTH.VN cho phép các trường học nhanh chóng, dễ dàng thực hiện thu học phí ngay trên chương trình. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thể nắm được quy trình thu học phí ngay trên phần mềm QLTH.VN

Hóa đơn điện tử meInvoice đáp ứng tốt và đầy đủ...

Theo nghị định 119/2018/NĐ - CP quy định về việc áp dụng Hóa đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 01/11/2018...